Pyörien ja hiihtovälineiden vuokraus

Vuokatti Ski Service, Vuokatti

Pyö­räi­le­mään tai hiih­tä­mään?

Pyö­räi­le­mään tai hiih­tä­mään? Me vuok­raam­me ja myym­me vä­li­nei­tä ko­ko per­heen tar­pei­siin vuo­den ym­pä­ri. Tu­le tu­tus­tu­maan Vuo­kat­ti Ski Ser­vi­ceen, avul­lam­me luot unoh­tu­mat­to­mia elä­myk­siä hiih­täen ja pyö­räil­len.

Fat­bi­ket, maas­to­pyö­rät, säh­kö­pyö­rät, Gra­ve­lit ja hyb­ri­di­pyö­rät:
Vuok­raa meil­tä si­nul­le so­pi­va pyö­rä ja va­rau­du rie­mun­täy­tei­seen päi­vään! Vuok­raa­mos­tam­me löy­tyy myös säh­köt­tö­miä maas­to­pyö­riä se­kä fat­bi­ke­ja. Per­heen pie­ni­mäi­set­kin on otet­tu huo­mioon ka­lus­tos­sam­me. Tur­val­li­suu­des­ta pi­däm­me myös huo­len, pyö­räi­ly­ky­pä­rä kuu­luu hin­taan!

Vuok­ra­a hiihtovälineet:
Suk­si­vuok­raan si­säl­tyy mo­not, se­kä sau­vat, mut­ta myös pelk­kien suk­sien, mo­no­jen tai sau­vo­jen vuok­raa­mi­nen on­nis­tuu! Suk­sien vuok­raa­mi­nen toi­mii walk-in me­ne­tel­mäl­lä, ka­lus­to ei lo­pu kes­ken. Vuok­ra­suk­sia huol­le­taan sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta hiih­to­ko­ke­mus oli­si miel­lyt­tä­vä.

Vuokraamme myös lumikenkiä ja liukulumikenkiä.

20€ / hlö

Vuokatti Ski Service

Opistontie 1, 88610 Vuokatti

+358 50 542 7268

skiservice@vuokattisport.fi

https://vuokattiskiservice.fi

Lähialueen tuotteet & palvelut

Tutustu alueeseen

Vuokatti
Vuokatin kesä Hiukan uimarannalla